Toimintaryhmän perustaminen

Unionissa toimii useita toimintaryhmiä, jotka ovat joko avoimia kaikille tai ryhmän itse määrittelemälle kohderyhmälle, kuten vain naisille tai esim. lasten vanhemmille.

Tähän ohjeistukseen on koottu tietoa ryhmien toimintaperiaatteista uutta ryhmää perustaville tai perustamista harkitseville.

Mieti ryhmän tarkoitus

Toimintaryhmän on oltava feministinen ja Unionin periaatteiden mukainen. Tutustu siis ennen ryhmän perustamista Unionin poliittisen ohjelman periaatteisiin ja muuhun toimintaan. Ryhmän voi perustaa joko tietyn teeman ympärille (esim. Feministiäidit, Naiset rauhan puolesta), tai alueelliseksi toimintaryhmäksi. Toki myös eri puolilla Suomea toimivat ryhmät voivat keskittyä yhteen tiettyyn teemaan. Pohdi siis, miksi haluat perustaa ryhmän ja millaista sen toiminta voisi olla.

Ryhmän toimintatavat

Ryhmän toimintatavat tulee olla linjassa feminismin ja Unionin toiminnan kanssa. Ryhmän toiminnan on oltava inklusiivista ja demokraattista.

Kuka voi perustaa ryhmän?

Ryhmän perustajan on oltava Unionin jäsen. Ryhmien toimintaan voi osallistua, vaikkei olisikaan Unionin jäsen.

Taloudelliset resurssit

Unionin hallitus myöntää ryhmille toiminta-avustuksia, jotka tulee aina anoa erikseen.

Toimintarahaa voi hakea joko toimintakaudeksi tai yksittäiseen tapahtumaan. Hakemus on vapaamuotoinen ja siinä tulee mainita seuraavat asiat:

 • Onko kyseessä toimintaraha koko kaudeksi vai yksittäiseen tapahtumaan
 • Tapahtuman ajankohta ja paikka
 • Mihin rahaa käytetään, esim. tilavuokraan, esiintyjäpalkkioihin, tarjoiluihin, koristeisiin, lastenhoitoon
 • Yhteyshenkilön tiedot
 • Toimintaraha maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan.

Toimintakaudelle anottavaan määrärahahakemukseen tulee laittaa alustava suunnitelma siitä, mihin rahaa käytetään. Hakemuksessa on oltava toimintaryhmän yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tilinumero rahojen maksua varten. Jos toimintakauden aikana tulee lisämäärärahan tarve esim. tapahtumaan, voi hakea vielä erikseen tapahtumakohtaista toimintarahaa.

Tapahtumakohtaista toimintarahaa anottaessa on hyvä mahdollisimman tarkasti jo hakemukseen eritellä mahdolliset kulut sekä tapahtuman paikka ja ajankohta sekä tapahtuman osallistujat.

Tapaamiset Maikki Friberg -kodissa

Toimintaryhmät voivat pitää arkisin tapaamisiaan maksutta Unionin Maikki Friberg -kodissa osoitteessa Bulevardi 11 A 1, Helsinki. Viikonloppupäiviä voi varata vain poikkeustapauksissa. Tapaamisajat on varattava tilojen varauskäytäntöjen mukaisesti toimistolta. Tiloissa on
mahdollisuus käyttää videotykkiä ja keittiötä astioineen.

Tapaamisen jälkeen omat jäljet on aina siivottava: tiskit on laitettava tiskikoneeseen, kahvitermarit on pestävä ja jäljelle jääneet syömäkelpoiset tarjoilut on merkittävä asianmukaisesti.

Maikki Friberg -kodin tiloihin ei ole esteetöntä käyntiä, vaan paikalle pääsee ainoastaan portaita pitkin.

Alueelliset ryhmät

Unioni kannustaa perustamaan ryhmiä Helsingin ulkopuolelle. Unioni pyrkii huomioimaan toiminta-avustuksissa sen, että muiden paikkakuntien ryhmät tarvitsevat pääkaupunkiseudun ryhmiä kipeämmin varoja tilakustannuksiin. Myös muuta tukea kannattaa tiedustella Unionin toimistosihteeriltä.

Mikäli ryhmillä on mahdollisuuksia matkustaa esimerkiksi opintomatkalle Helsinkiin, voi Maikki Friberg -kotia käyttää matkan yhteydessä maksutta muiden ryhmien tapaan. Myös yöpymismahdollisuutta Villa Salinissa kannattaa kysellä.

Virtuaaliset ryhmät

Toimintaryhmä voi toimia myös virtuaalisesti valitsemassaan verkkoyhteisössä. Toimintaan voi yhdistää livetapaamisia tai se voi tapahtua pelkästään verkossa.

Unionin hallitus hyväksyy uudet ryhmät

Uuden ryhmän perustamisesta päättää aina Unionin hallitus, jolla on kokouksia noin kerran kuukaudessa. Jos haluat perustaa ryhmän, ota ensin yhteyttä Unionin pääsihteeriin, joka esittelee tämän jälkeen uuden ryhmän perustamisen hallitukselle sen seuraavassa kokouksessa. Kun ryhmä on muodollisesti hyväksytty Unionin toimintaryhmäksi, voi se käyttää Unionin nimeä toimintansa yhteydessä ja saada tapahtumansa osaksi Unionin viestintää.

Ryhmän perustamista varten pääsihteerille on toimitettava seuraavat tiedot:

 • Ryhmän nimi
 • Lyhyt kuvaus ryhmän toiminnasta Unionin nettisivuille
 • Unionin nettisivuille ryhmän yhteystiedot
 • Unionin järjestökoordinaattorille tiedoksi ryhmän yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (s-postiosoite ja puhelinumero)

Tukea alkuun

Toimintaryhmä on vapaa aloittamaan toimintansa heti, kun Unionin hallitus on hyväksynyt toimintaryhmän kokouksessaan. Mikäli Unionin toiminta ei ole ennalta tuttua, voi ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen pyytää Unionin toimistosihteeriä kertomaan Unionista.

Paikkakunnalla jossa ei ole ennalta Unionin toimintaa, kannattaa järjestää toimintaryhmän perustamisen yhteydessä julkinen tilaisuus, jossa kaikki halukkaat voivat tulla mukaan kuulemaan ja keskustelemaan feminismistä. Unioni pyrkii siihen, että järjestön työntekijä tai luottamushenkilö pääsisi paikalle uusille paikkakunnilla toimivien ryhmien tilaisuuksiin.

Mikäli jokin asia askarruttaa, ole yhteydessä Unionin toimistosihteeriin. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, tyhmiä kysymyksiä ei ole!

Toiminnasta tiedottaminen ja raportointi

Ryhmän vetäjän tai ryhmän valtuuttaman henkilön tulee päivittää säännöllisesti tiedot ryhmän tapahtumista järjestökoordinaattorille Unionin nettisivuja ja Tulvan järjestösivuja varten. Unionin Facebook-sivulla on myös mahdollista mainostaa ryhmien tapahtumia ja toimintaa.

Vuoden lopussa ryhmien on toimitettava järjestökoordinaattorille lyhyt kuvaus vuoden aikana olleesta toiminnasta Unionin toimintakertomusta varten. Teksti voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • Kuinka monta kertaa ryhmä on tavannut vuoden aikana
 • Missä tapaamiset on pidetty
 • Mitä tapahtumia on järjestetty ja mitä kautta niistä on tiedotettu
 • Kuinka paljon ryhmän toiminnassa on ollut vuoden aikana osallistujia (arvio riittää).

Lisätietoja toimistosihteeriltä.

Lisätietoja

Kategoria

Etusivu Sivut

Avainsanat

,

Päivämäärä