loading

Vammaisten naisten erityisen suojaton asema huomioitava

Lausunto CRPD-raporttiluonnoksesta

Seksuaalirikoslainsäädäntö tarvitsee kokonaisuudistuksen

Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista

Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta

Lausunto: Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskeva lakiluonnos Naisasialiitto Unioni on pettynyt, ettei lakiluonnoksessa ja sen perusteluissa lähisuhde- ja perheväkivallan sovittelua esitetään jatkettavaksi. Naisasialiitto Unioni katsoo, että lähisuhde- ja perheväkivaltaa ei tulisi sovitella. Miksi sovittelu ei sovi lähisuhdeväkivaltaan? Alistettuna ei voi neuvotella. Unioni vastusti tiukasti lähisuhdeväkivallan sovittelua, kun sitä ensimmäisen kerran esitettiin yli 10 vuotta […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto: Euroopan neuvoston yleissopimusluonnos naisiin kohdistuvasta väkivallasta Asia: Lausuntopyyntö koskien Euroopan neuvoston luonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi. Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Ulkoministeriölle Yleistä Naisasialiitto Unioni pitää sopimusluonnoksessa esiin nostettuja teemoja erittäin tärkeinä ja keskeisinä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyssä ja sitä koskevan lainsäädännön tarkentamisessa. Yhdistys myös […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto EN:n yleissopimusluonnoksesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Asia: Lausuntopyyntö koskien Euroopan neuvoston luonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi. Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Ulkoministeriölle. Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa koskevan yleissopimuksen laadintaprosessissa. Naisiin kohdistuva väkivalta, erityisesti lähi- ja parisuhdeväkivalta […]