loading

Naisasialiitto Unioni hakee viestintäharjoittelijaa

Naisasialiitto Unioni ry hakee viestintäharjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 24.8.2020–24.2.2021 tai sopimuksen mukaan. Naisasialiitto Unioni on feministinen, antirasistinen ja poliittisesti sitoutumaton naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Viestintäharjoittelijan pääasiallinen työtehtävä on vastata aborttilain muuttamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen viestinnän toteuttamisesta yhdessä Naisasialiitto Unionin viestintäsuunnittelijan kanssa. Harjoittelija avustaa myös muissa järjestön viestinnällisissä tehtävissä. Työtehtävä edellyttää: Kokemusta […]

Unioni täyttää 125 vuotta

Tule mukaan juhlistamaan historiallista vuotta.

Ihmiskaupan uhrilla tulee olla mahdollisuus päästä turvakotiin

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvakotilaiksi

Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma kaipaa konkretiaa

Järjestöjen yhteislausunto ihmiskaupan vastaisesta toimintaohjelmasta

Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoittavan lakiesityksen hylkäämisestä

Lausunto: Naisasialiitto Unioni vaatii subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoittavan lakiesityksen hylkäämistä Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta Naisasialiitto Unioni kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto koskien hallituksen esitystä varhaiskasvatuslain muutoksista. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen […]

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus lisättävä lakiin

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 341/2014 vp) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi

Ihmiskaupan vastaisen työn koordinoinnista

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomista koskevaksi muistioksi

Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus osaksi uutta lakia

Lausunto varhaiskasvatuslain uudistuksesta Lausunnossaan Naisasialiitto Unioni vaatii, että kaikille lapsille taataan sama oikeus päivähoitopalveluihin perheen elämäntilanteesta tai yhteiskunnan taloudellisista suhdanteista riippumatta ja että subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään nykyisessä laajuudessaan. Uuteen lakiin tulee myös lisätä tavoite sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta päiväkodeissa. Lausuntomme tarkastelee uuden varhaiskasvatuslain tavoitteita erityisesti subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Hallitus on […]