loading

Yhdenvertaisuudesta

Lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä Asia: Naisasialiitto Unionin lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä (OM 2008:1) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-lainsäädännön uudistustarve ja -vaihtoehdot Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintöön liittyen. Naisasialiitto Unionissa pidetään tärkeänä sekä yhdenvertaisuuslainsäädännön että tasa-arvoarvolainsäädännön uudistamistarpeiden selvittämistä. Naisasialiitto Unioni yhtyy NYTKIS ry:n (Naisjärjestöt yhteistyössä) esittämään lausuntoon yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä. Siten Unionin mielestä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja ja niiden toteutumista […]

YK:n oikeuksien sopimuksesta

Lausunto YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimuksen viidennen määräaikaisraportin lisäkysymyksistä Yleistä Unioni Naisasialiitto arvioi lausunnossaan TSS-sopimuksen määräaikaisraportin lisäkysymysten toteutumista Suomessa erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten aseman kannalta. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei Suomessa ole edelleenkään toteutunut. Ilmiön taustalla on sukupuolten välinen syvä rakenteellinen epätasa-arvo, joka näkyy niin työmarkkinoiden palkkarakenteessa, väkivaltatilastoissa, naisten köyhyyden lisääntymisessä kuin […]

Vanhempainvapaasta

Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n lausunto hallituksen esitykseen HE 112/2006 vp vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry kiittää mahdollisuudesta tulla valiokunnan kuultavaksi mainitun esityksen kohdalla ja lausuu esityksestä seuraavaa. Esityksen tavoitteet, vapaiden tasaisempi jakautuminen naisille ja miehille sekä naisten työmarkkina-aseman parantaminen ovat hyvät. Nykyinen järjestelmä, jossa naiset käyttävät valtaosan molemmille vanhemmille […]

Ihmiskaupan ennaltaehkäisystä

Ihmiskaupan ennaltaehkäisy edellyttää kysynnän vähentymistä Kolmannen sektorin ihmiskaupan vastainen verkosto vaatii valtiolta pikaisesti järjestelmällisiä toimenpiteitä kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Ihmiskaupan vastaiselle työlle on taattava riittävät resurssit ja uhrien suojeluun luotava selkeät menettelytavat. Viranomaisten kouluttaminen ja ihmiskauppaa ruokkivan kysynnän vähentäminen ovat ihmiskaupan torjunnan edellytyksiä. Järjestöjen ja evankelisluterilaisen kirkon toimijoiden verkosto antoi tänään lausuntonsa pääministeri Matti […]

Lähisuhdeväkivallan sovittelusta

Lähisuhdeväkivallan sovittelu poistettava kansallisesta toimintaohjelmasta Unioni Naisasialiitto vastustaa jyrkästi sovittelun käyttöä lähisuhdeväkivallassa. Väkivaltarikosten käsittely kuuluu aina oikeusjärjestelmälle. Oikeusministeriön valmistelemassa väkivallan vähentämisohjelmassa sovittelua suositellaan lähisuhdeväkivaltatapauksissa, mikä on erittäin poikkeuksellista EU-maissa. Suomessa naisiin kohdistuvaa vakavaa väkivaltaa on huomattavasti enemmän kuin muissa Länsi-Euroopan maissa. Unioni Naisasialiitto antoi lausuntonsa ohjelmasta oikeusministeriölle tänään. Unioni Naisasialiitto vaatii, että suositus sovittelun käytöstä […]

1 3 4 5