loading

Kasvatus- ja opetusalalle lisää työvälineitä puuttua tyttöjen pahoinvointiin

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.2012 Naisasialiitto Unioni haluaa kiinnittää huomion ongelmiin, joita myös kehittyneiden maiden tytöt kohtaavat. Ongelmien ratkaisua voidaan edistää antamalla sukupuolisensitiivistä perus- ja täydennyskoulutusta kaikille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille. Naisasialiitto Unioni on huolissaan seuraavista tyttöjen hyvinvoinnin kannalta ongelmallisista asioista: Kaikissa Pohjoismaissa tytöt kokevat kuormittuvansa koulunkäynnistä poikia yleisemmin. Juuri julkaistun raportin (Opetushallitus ja WHO) mukaan […]

Naisasialiitto Unioni vaatii naisia ja vähemmistöjä syrjivän lähetystyörahoituksen lopettamista

Kannanotto Unioni Naisasialiiton tietoon on tullut, että Suomen valtio rahoittaa lähetystyötä, joka on ristiriidassa tasa-arvo – ja yhdenvertaisuusperiaatteiden kanssa. Vuonna 2010 ulkoasiainministeriö myönsi 470 000 euroa kehitysyhteistyövaroja Suomen evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle (SEKL). Opetusministeriö myönsi 1.33 miljoonaa euroa SEKL:in ylläpitämälle ja sen periaatteisiin sitoutuvalle Kansanlähetysopistolle. Naisasialiitto Unioni pitää ongelmana seuraavia asioita: •SEKL:in mukaan naisten tulee olla alamaisia […]

Kotihoidontuen kuntalisällä ei tule pelata

TIEDOTE 7.10.2009 Naisasialiitto Unioni paheksuu kuntien yrityksiä kiertää subjektiivista päivähoito-oikeutta. Päivähoitojärjestelmän rapauttaminen heikentää työllisyyttä. Harkinnanvaraisuuden lisääminen päivähoidossa aiheuttaa tarpeetonta ja kallista byrokratiaa sekä heikentää perheiden ennaltaehkäisevän tuen perustaa. Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on pitkän yhteiskunnallisen keskustelun ja harkinnan tulos. Tänä päivänä suomalaiset naiset osallistuvat erittäin aktiivisesti työelämään. Tämä on saavutettu, vaikka syntyvyydessä Suomi on edustanut EU-maiden […]

Naisasialiitto Unionin vappukannanotto suomalaisen työn puolesta

Perhevapaat uudistettava kokonaan Perhevapaita selvittänyt työryhmä antoi maaliskuussa ehdotuksensa vanhempain- ja äitiyspäivärahojen muuttamiseksi. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa naisten työmarkkina-asemaa työnantajien perhevapaakustannuksia tasaamalla ja kannustamalla isiä käyttämään vapaita. Ehdotuksessa äitiysrahaa korotettaisiin 90 prosenttiin palkasta ensimmäiseksi 56 päiväksi. Vanhempainrahoista isän päiväraha nostettaisiin 80 prosenttiin palkasta isän 50 ensimmäiseksi päiväksi, kun taas äitien korvaus säilyisi nykyisessä 70 prosentissa. […]