loading

Suomen keskeytettävä ihmiskaupan uhrien käännytykset

Naisasialiitto Unioni ei hyväksy maahanmuuttovirasto Migrin päätöksiä käännyttää ihmiskaupan uhriksi joutuneita nigerialaisnaisia. Unioni vaatii, että naisten käännyttämiset keskeytetään ja heidät ohjataan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piiriin. Sisäministeri Paula Risikolta ja Suomen hallitukselta Unioni vaatii selvitystä siitä, miten Suomessa on päädytty noudattamaan Migrin poikkeuksellisen kireää ja ihmisoikeusvastaista laintulkintaa. Unionin vaatimus perustuu Long Play -verkkojulkaisun sunnuntaina 14.8. julkaisemaan […]

Järjestöjen kannanotto hallitukselle naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Suomi on Istanbulin sopimuksen, eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi tehdyn yleissopimuksen, myötä sitoutunut ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa konkreettisin toimenpitein. Sopimus tulee kansallisesti voimaan tämän vuoden elokuussa. Lähes puolet suomalaisista naisista kokee väkivaltaa elämänsä aikana, mutta Suomi ei silti ole ryhtynyt tarpeellisiin toimiin tämän vakavan ihmisoikeusloukkauksen poistamiseksi. Naisiin kohdistuvan väkivallan […]

Ihmiskaupan uhrien auttamistyötä vahvistettava

Ihmiskaupan vastaisen järjestöverkoston kannanotto: Ihmiskaupan uhrien auttamistyötä vahvistettava uudella hallituskaudella Suomi on ratifioimiensa kansainvälisten sopimusten myötä sitoutunut turvaamaan ihmiskaupan uhrien oikeudet apuun ja neuvontaan. Tulevalla hallituskaudella hallituksen tulee ryhtyä toimiin varmistaakseen, että nämä oikeudet toteutuvat käytännön tasolla sekä suomalaisten että ulkomaalaisten ihmiskaupan uhrien kohdalla. Kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus tavoittaa ja tunnistaa ihmiskaupan uhreja, saattaa heidät avun […]

Sukupuolitietoisuus osaksi varhaiskasvatuslakia

Kannanotto: Järjestöt vaativat sukupuolitietoisuutta osaksi varhaiskasvatuslakia Naisasialiitto Unioni ry, Ihmisoikeusliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Seta ry Tiedote 21.3.2014 Neljä tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestöä vaatii, että uudessa varhaiskasvatuslaissa huomioidaan selkeästi sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolitietoinen kasvatus sekä ihmisoikeuskasvatus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä jätti esityksensä uuden varhaiskasvatuslain pykäliksi tänään. Järjestöt pitävät hyvänä asiana sitä, että työryhmä ottaa myönteisen kannan sukupuolten […]

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen vaatii rahaa

EU:n perusoikeusviraston tuore raportti naisiin kohdistuvasta väkivallasta on karu muistutus siitä, että Suomi on naisille hyvin väkivaltainen maa. 47 prosenttia eli lähes puolet suomalaisista yli 15-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa ainakin kerran, monet toistuvasti. Naisasialiitto Unioni vaatii hallitukselta konkreettisia toimia väkivallan vähentämiseksi vielä tällä hallituskaudella. Hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa vuosille 2010-2015 tehty naisiin […]

Sukupuolten tasa-arvon huomioiminen kuuluu varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä valmistelee parhaillaan esitystä eduskunnalle päivähoitolain uudistamiseksi 1970-luvulta tähän päivään. Lainsäädännön uudistamista perustellaan päivähoitojärjestelmän ja sen toimintaympäristön muutoksilla. Naisasialiitto Unionin varhaiskasvatushankkeen kanta on, että eri sukupuolta olevien lasten välinen tasa-arvo on huomioitava tulevassa laissa ja sen myötä muissa varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa. Kartoitusta sukupuoliin liitettävistä ennakko-oletuksista varhaiskasvatuksessa on tehty jo usean vuosikymmenen ajan […]

Isyyslaissa tulee huomioida myös äitien oikeudet

Kannanotto esityksestä uudeksi isyyslaiksi Oikeusministeriön työryhmä luovutti 12.11.2013 ministeri Henrikssonille mietinnön, joka sisältää esityksen uudeksi isyyslaiksi. Kansainvälisenä miestenpäivänä Naisasialiitto Unioni haluaa kiittää työryhmää työstään, mutta tuoda myös esiin lakiesityksen ongelmakohtia. Työryhmän esityksessä muun muassa ehdotetaan isyyden selvittämisen vastustusoikeuden poistamista äidiltä. Tällä hetkellä äiti voi kirjallisella pyynnöllä estää lastenvalvojaa toimittamasta isyyden selvitystä, ellei kukaan mies ole […]

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajata

Päivähoitojärjestelmän rapauttaminen heikentää sukupuolten välisen tasa-arvon edistymistä ja työllisyyttä Suomessa sekä vaarantaa lasten oikeuden varhaiskasvatukseen. Naisasialiitto Unionin kanta on, että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajata. Suomen hallitus käy parhaillaan neuvotteluja rakenteellisista uudistuksista. Mediassa liikkuvien tietojen mukaan subjektiivista päivähoito-oikeutta on esitetty rajattavaksi tilanteissa, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Tällä hetkellä jokaisella lapsella on oikeus […]

Naisasialiitto Unioni tukee kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista

Naisasialiitto Unioni on pettynyt lakivaliokunnan päätökseen olla viemättä lakialoitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista eduskunnan käsittelyyn. -Lain ei tulisi asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Lakiesitys olisi ollut tärkeä askel kohti tasa-arvon toteutumista Suomessa, toteaa Naisasialiitto Unionin hallituksen varapuheenjohtaja Nina Järviö. Tällä hetkellä avioliiton voivat Suomessa solmia heteroparit, ja avioliiton rinnalla on erillinen parisuhteen rekisteröinti […]

Turvakotiverkostoa tulee vahvistaa, ei purkaa

Suomessa on pula turvakotipaikoista lähisuhdeväkivallan uhreille ja sen uhkan alla eläville. Turvakotipaikkojen määrä ei täytä kansainvälisiä suosituksia, mutta turvakotipaikkoja ei olla lisäämässä, vaan olemassa oleviakin turvakoteja ollaan nyt sulkemassa. Naisasialiitto Unionin syyskokous ilmaisee syvän huolensa Suomen turvakotiverkoston heikentämisestä. Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa turvakoti on lopetettu, ja Porin turvakodin tulevaisuus on epävarma. Keskustelua turvakotien lopettamisesta […]