loading

Projekti: Tasa-arvoa aluekehitykseen

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen on kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti (2016–2019), joka kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Projektin toteuttamisessa ovat mukana keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Hankkeessa vauhditetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä ja huomioon ottamista aluekehityksessä ja maakuntien kehittämisessä mm. tukemalla alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyössä järjestämällä tapahtumia, tietoiskuja ja koulutuksia sekä tavoitteellista […]

Projekti: Tasa-arvoinen päiväkoti

Tasa-arvoinen päiväkoti on vuodesta 2010 saakka toiminut kehittämishanke, joka edistää sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta päiväkotien kasvatustyössä. Hankkeessa on on videoitu suomenkielisten päiväkotien arkea, ja videomateriaalin pohjalta on luotu koulutusohjelma varhaiskasvattajille ja alan opiskelijoille. Lisäksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi on tuotettu koulutuksissa hyödynnettävää oppimateriaalia. Koulutustoiminta Opetushallituksen rahoittaman hankekauden 2018–2019 aikana järjestetään maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille  verkossa yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. […]