NAISUNIONI Naisasiaa vuodesta 1892

KVINNOSAKSFÖRBUNDET UNIONEN RF

11 A 1
00120 Helsingfors
FINLAND

Tel: +358 (0) 9 643 158
Mobil: +358 40 773 9632

Taru Anttonen
general sekreterare
e-mail: paasihteeri (at) naisunioni.fi

Kvinnosaksförbundet Unionen rf (Unioni Naisasialiitto ry, på finska; tidigare Unionen kvinnoförbundet i Finland rf) är en feministisk förening grundad 1892. Grundarna Lucina Hagman, Maikki Friberg och Venny Soldan-Brofelt var alla inflytelserika personer inom det finska kulturlivet.

Till en början fokuserade Unionens verksamhet på kvinnornas rösträtt (uppnådd 1906) jämlika löner, utvecklingen av utbildningen och arbete mot prostitutionen.

Senare har Unionen främst arbetat för att förbättra kvinnornas sociala status och att öka de politiskt aktiva kvinnornas antal.

Unionen vill höja kvinnors feministiska insikter och försöker påverka hur kvinnor framställs i medierna.

Unionen ger offentliga ställningstaganden som gäller kvinnosaken och kommenterar lagförslag. Detta för att befrämja könens politiska, ekonomiska och samhälleliga jamlikhet.

Unionen har 2300 medlemmar och är medlem i NYTKIS ry (Kvinnoförbund i samarbete) och därigenom medlem i European Women's Lobby. Fr.o.m 1904 har Unionen varit medlem i takorganisationen The International Alliance of Women.

Centrala verksamhetsformer

En av föreningens viktigaste verksamhetsformer är att låna ut föreningens utrymmen åt olika grupper. Man uppmanar medlemmar att ansluta sig till dessa grupper eller att själv grunda nya. Inom Unionen verkar nu "Kvinnor för fred", "Gruppen för utvecklingsländernas understöd", "Feministiska mammor", "Bi-kvinnor" samt "Elovenlat", en grupp för äldre kvinnor.

Unionen ordnar seminarier och diskussionstillfällen i aktuella ämnen.

Unionen stöder ekonomiskt den feministiska tidningen TULVA som utkommer 4 ggr/år.

Unionen erbjuder också konkret service åt kvinnor. År 1993 startade föreningen ett kriscenter för våldtagna, TUKINAINEN. PAF
(Penningautomatföreningen) understöder arbetet. I dag är Tukinainen en självständig förening.

Varje onsdag erbjuder Unionen gratis juridisk rådgivning för kvinnor. Kunderna kan titta in på Bulevarden kl. 17.00-19.00 eller ringa juristerna kl. 18.00-19.00 tfn 09-643 158.

Unionens kurscentral,"Kvinnornas öppna universitet", erbjuder undervisning, vila och vederkvickelse inom olika områden. Från bilreparation till feministisk radikalterapi. Kurserna hålls i Villa Salin på Drumsö, en förtjusande nyrenoverad villa från 1800-talet.

Siirry sivun alkuun
 
Tekninen toteutus: Slap Media
Ulkoasu: Hahmo Design