Projekti: Tasa-arvoinen päiväkoti

Tasa-arvoinen päiväkoti on vuodesta 2010 saakka toiminut kehittämishanke, joka edistää sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta päiväkotien kasvatustyössä. Hankkeessa on on videoitu suomenkielisten päiväkotien arkea, ja videomateriaalin pohjalta on luotu koulutusohjelma varhaiskasvattajille ja alan opiskelijoille. Lisäksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi on tuotettu koulutuksissa hyödynnettävää oppimateriaalia.

Koulutustoiminta

Opetushallituksen rahoittaman hankekauden 2018–2019 aikana järjestetään maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille  verkossa yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutusten aikataulut ja sisällöt löytyvät hankkeen sivuilta www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi.

Sukupuolisensitiivinen kasvatusote pyrkii lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja valinnanvapautta. Tasa-arvotyö tuo kasvattajille uusia keinoja ehkäistä kiusaamista, tukee sukupuolten välisiä ystävyyssuhteita ja vähentää niin lasten kuin aikuisten kokemaa stressiä. Koulutuksiin osallistuva saa perustiedot sukupuolesta, sukupuolen moninaisuudesta lapsilla sekä monia hyödyllisiä vinkkejä ja työkaluja oman työyhteisön tasa-arvotilanteen mittaamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Teeman ylläpitämisessä koulutusten jälkeen auttaa sähköinen kouluttajan opas.

Tutustu materiaaleihin

Hankkeen koulutussivusto on koottu kestoltaan n. 100 h videoaineiston pohjalta. Sivusto kokoaa yhteen havaintoja sukupuolten tasa-arvosta varhaiskasvatuksessa, pohdintakysymyksiä, toimintaohjeita sekä tutkimustietoa ja teoriaa.

Seuraa hankkeen etenemistä ja teemaan liittyviä uutisia Facebookissa.

 

Lisätietoja

Kategoria

Vakiot

Avainsanat

, ,

Päivämäärä