NAISUNIONI Naisasiaa vuodesta 1892

TASOVA - Tasa-arvoa aluekehitykseen

TASOVA - tasa-arvoa aluekehitykseen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti (2016-2019) kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa.

Projektin toteuttamisessa ovat mukana keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat.

Projektilla vauhditetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä ja huomioon ottamista aluekehityksessä ja maakuntien kehittämisessä mm. tukemalla alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyössä järjestämällä tapahtumia, tietoiskuja ja koulutuksia sekä tavoitteellista vaikuttamistoimintaa.

Aluekehityskysymyksiin painottuvalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksella lisätään ammatillista osaamista, jota tarvitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Kaksivuotinen koulutus käynnistyy maaliskuussa 2017 ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa eri puolilta Suomea. Koulutus antaa valmiuksia toimia mm.

  • lainsäädännön edellyttämänä asiantuntijana
  • konsulttina organisaatioiden kehittämistyössä
  • suunnitelmien ja ohjelmien arvioijana
  • projektisuunnittelijana ja kehittäjänä
  • kouluttajana ja tapahtumajärjestäjänä
  • verkostojen toiminnan kehittäjänä
  • konsultointiyrittäjänä

Koulutukseen haku on avoinna 31.12.2016 saakka. Lisätietoja koulutuksesta löytyy hankkeen sivulta.

Projektissa tehdään aktiivisesti yhteistyötä myös viranomaisten kanssa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseksi maakuntahallinnon uudistuksessa sekä parantamalla ja yhdenmukaistamalla seuranta- ja arviointimenetelmiä.

Lisätietoja TASOVA -projektista löytyy hankkeen sivuilta.


Siirry sivun alkuun
 
Tekninen toteutus: Slap Media
Ulkoasu: Hahmo Design