NAISUNIONI Naisasiaa vuodesta 1892

Tyyni Tuulio

Tyyni Tuulio 1931, kuvaaja: Pietinen

Maarit Leskelä-Kärki: Tyyni Tuulio ja naisten elämäkertakirjoittamisen perinne

Tiistaina 23.5. klo 17.30

Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki

Elämäkerta on keino hahmotella ja muistaa ihmisen inhimillistä olemisen tapaa, niin suhteessa itseen kuin muihin ihmisiin ja ympäristöön. Elämäkertakirjoittamisen perinteeseen liittyy keskeisesti kysymys siitä, kenellä on oikeus kirjoittaa toisen elämästä ja keiden elämistä me ylipäätään kirjoitamme.

Esitelmässä pohditaan naisten unohdettua elämäkertakirjoittamisen perinnettä Suomessa, jota tarkastellaan etenkin pioneerin ja naishistorioitsijan Tyyni Tuulion kautta. Tuulio kirjoitti useita elämäkertoja nimenomaan naistoimijoista, useat niistä tilaustöinä Suomen Naisyhdistykseltä. Tuulio pohti paljon elämäkertakirjoittamisen keinoja, etiikkaa ja naisten historian esiin nostamista vuosikymmeninä, jolloin naishistoriaa ei vielä akateemisena traditiona Suomessa ollut. Hän on erityisen kiinnostava niin naishistorian kirjoittajana kuin elämäkertagenren kehittäjänä.

Maarit Leskelä-Kärki toimii yliopistonlehtorina Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa ja on erityisesti naisten kirjoittamisen kulttuurihistoriaan ja elämäkertatutkimukseen perehtynyt dosentti.

Siirry sivun alkuun
 
Tekninen toteutus: Slap Media
Ulkoasu: Hahmo Design