NAISUNIONI Naisasiaa vuodesta 1892

2017

20.6.2017 Järjestöt maailman pakolaispäivänä: Pakolaiskiintiötä korotettava historiallisessa pakolaistilanteessa
27.4.2017 Lausunto: Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvakotilaiksi
22.4.2017 Naisasialiitto Unionin kevätkokous: Unioni muistuttaa kuntapäättäjiä tasa-arvoisen kasvatuksen edistämisestä - Koulujen ja päiväkotien sijaiskiellot poistettava
18.4.2017 Vetoomus: Me välitämme: korotetaan pakolaiskiintiö nyt!
2.3.2017 Marjaana Toiviaisen avoin kirje ministeri Risikolle
1.3.2017 Pj Nina Järviö: Juhlitaan tasa-arvoista avioliittolakia, mutta ei unohdeta äitiyslakia
15.2.2017 Kannanotto: Sateenkaari-ihmisten oikeuksilla pallottelun loputtava - Tasa-arvoinen avioliittolaki saatettava voimaan
3.2.2017 Tiedote: "Sukupuoli ei saa olla rajoite" Juhlavuotta viettävän Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja vaihtuu

2016

22.12.2016 Lausunto: YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu - UPR, Suomen kolmannen kansallisen raportin luonnos
2.12.2016 Tiedote: Itsenäisyyspäivän mielenosoitukset - Lakimuutos järjestäytyneen rasismin kitkemiseksi tehtävä välittömästi!
15.11.2016 Hae Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutukseen
14.11.2016 Kannanotto: 25 järjestöä vaatii Suomea moninkertaistamaan pakolaiskiintiönsä
11.10.2016 Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta (STM049:00/2015)
23.9.2016 Lausunto: YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevan komitean (CEDAW) naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan yleissuosituksen uudistaminen
15.9.2016 Tiedote: Tulva uudistuu ja päätoimittaja Tero Kartastenpää aloittaa
5.9.2016 Lausunto: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toinen luonnos
19.8.2016 Tiedote: Huominen ilman pelkoa -kampanjan tukijat: Nykylaki riittämätön, koska järjestäytyneeseen rasismiin ei voida puuttua
16.8.2016 Kannanotto: Suomen on välittömästi keskeytettävä ihmiskaupan uhrien käännytykset
30.6.2016 Lausunto: Naisasialiitto Unioni vastustaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen yhdistämistä
20.6.2016 Tiedote: Järjestöt vetoavat: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä
20.6.2016 Vetoomus kansanedustajille seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintojen säilyttämiseksi
17.6.2016 Järjestöt kehottavat kansanedustajia äänestämään kumoon tiukennukset perheenyhdistämiseen
8.6.2016 Tiedote: Tuula Juvosesta Vuoden Lyyti 2016
24.5.2016 Tulva hakee päätoimittajaa
21.3.2016 Naisasialiitto Unioni majoittaa romaninaiset pakkasjakson yli - vaatii kaupunkia tarjoamaan kiireellisesti hätämajoitusta kaikille
1.3.2016 Järjestöjen yhteislausunto ihmiskaupan vastaisesta toimintaohjelmasta
19.2.2016 Lausunto: Hallituksen esitys perheenyhdistämisen ehtojen tiukentamisesta

2015

1.12.2015 Avoin kirje pääministeri Sipilälle
16.11.2015 Naisasialiitto Unionin lausunto kansalaisaloitteesta, joka vaatii terveydenhoitohenkilökunnalle oikeutta kieltäytyä raskaudenkeskeytykseen osallistumisesta
25.9.2015 Lausunto: Naisasialiitto Unioni vaatii subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoittavan lakiesityksen hylkäämistä
11.9.2015 Suomen on kannettava vastuunsa Euroopan pakolaistilanteesta
24.6.2015 Transihmisten ihmisoikeudet toteutettava - translaki uudistettava
8.6.2015 Järjestöt vaativat: Hallituksen on sitouduttava ihmisoikeuksiin vahvemmin
4.6.2015 Tiedote: Elisabeth Rehnistä vuoden 2015 Lyyti
4.6.2015 Pj Katju Aron puhe kesäjuhlissa: Tasa-arvon takaiskua vastaan on taisteltava yhdessä
28.5.2015 Järjestöjen kannanotto uudelle hallitukselle naisiin kohdistuvasta väkivallasta: Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäistävä tehokkaasti tulevalla hallituskaudella
5.5.2015 Ihmiskaupan vastaisen järjestöverkoston kannanotto: Ihmiskaupan uhrien auttamistyötä vahvistettava uudella hallituskaudella
23.4.2015 Tiedote: Järjestöt vaativat hallitukselta uutta ihmisoikeusohjelmaa
13.4.2015 Lausunto: YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan sopimuksen toteutuminen Suomessa vuosina 2011-2015
1.4.2015 Lausunto hallituksen esityksestä (HE 341/2014 vp) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi
4.2.2015 Lausunto: Luonnos ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomista koskeva muistio
29.1.2015 Tiedote: Gudrun Schymanin vierailu käynnistää feministisen vaalikampanjan Suomessa

2014

3.11.2014 Lausunto: Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskeva lakiluonnos
27.9.2014 Tiedote: Oikeus vapaaseen ja turvalliseen aborttiin taattava kaikkialla
25.9.2014 Ideologinen vartti: Feministinen aloite
19.9.2014 Lausunto: Translain uudistus
15.8.2014 Kommentti: Norjan seksin oston kriminalisoivan lain arviointiraportti
12.8.2014 Tiedote: Seksin oston täyskielto vähentänyt prostituutiota Norjassa
6.6.2014 Tiedote: Naisasialiitto Unionin varhaiskasvatushankkeelle jatkoa
23.5.2014 Tiedote: Fadumo Dayibista vuoden 2014 Lyyti
10.4.2014 Tiedote: Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -koulutussivusto avautunut
23.3.2014 Tiedote: Jäseniksi kaikki naiset itsemäärittelyä kunnioittaen
20.3.2014 Kannanotto: Järjestöt vaativat sukupuolitietoisuutta osaksi varhaiskasvatuslakia
7.3.2014 Kannanotto: Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen vaatii rahaa
19.2.2014 Kommentti: Ei syrjinnälle, kyllä 6+6+6-mallille
3.2.2014 Lausunto varhaiskasvatuslaista: Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus lakiin
22.1.2014 Tiedote: Katju Aro valittiin Naisasialiitto Unionin uudeksi puheenjohtajaksi

2013

26.11.2013 Tiedote: Hallituksen tiedote syyskokouksesta 2013
21.11.2013 Tulva-lehti hakee vt. päätoimittajaa vanhempainvapaan sijaiseksi maaliskuusta 2014 alkaen.
20.11.2013 Kannanotto: Sukupuolten tasa-arvon huomioiminen kuuluu varhaiskasvatukseen
19.11.2013 Lausunto isyyslaista: Uudistuksessa huomioitava naisten oikeudet
15.10.2013 Tiedote: Milla Pyykkösestä Naisasialiitto Unionin uusi pääsihteeri - tavoitteena feministinen maailma
5.9.2013 Tiedote: Tetti Vähämaa vt. pääsihteeriksi, Nina Järviöstä hallituksen puheenjohtaja
29.8.2013 Kannanotto: Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajata
3.6.2013 Tiedote: Amu Urhosesta vuoden 2013 Lyyti
8.3.2013 Mielipidekirjoitus: Aborttikeskustelussa unohdettu naisten oikeudet
28.2.2013 Kannanotto: Naisasialiitto Unioni tukee kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista
1.2.2013 Tiedote: Tetti Vähämaasta Naisasialiitto Unionin uusi puheenjohtaja
18.1.2013 Listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö -direktiivi, Naisasialiitto Unionin kirjalliset kommentit luonnokseen valtioneuvoston U-kirjeeksi

2012

14.12.2012 Tiedote: Atlas Saarikoskesta Tulvan uusi päätoimittaja
4.12.2012 Tiedote: Ulkoministeriö myönsi kehitysyhteistyötukea Naisasialiitto Unionin Peru-hankkeelle
26.11.2012 Kannanotto: Turvakotiverkostoa tulee vahvistaa, ei purkaa
21.11.2012 Mielipidekirjoitus: Vankiloiden säästöt eivät saa huonontaa naisvankien asemaa
11.10.2012 Kannanotto: Kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille lisää työvälineitä puuttua tyttöjen pahoinvointiin
5.6.2012 Tiedote: Näyttelijä Heli Sutelasta vuoden Lyyti
17.1.2012 Tiedote: Outi Pajalasta Naisasialiitto Unionin uusi puheenjohtaja

2011

13.12.2011 Tiedote: Atlas Saarikoski Tulvan vt. päätoimittajaksi
20.6.2011 Kannanotto: Naisasialiitto Unioni vaatii naisia ja vähemmistöjä syrjivän lähetystyörahoituksen lopettamista
7.6.2011 Tiedote: Vuoden Lyyti Paula Vesalalle
19.5.2011 Lausunto: YK:n naisten oikeuksien eli CEDAW-sopimuksen toteutuminen Suomessa vuonna 2011
31.3.2011 Naisasialiitto Unionin hallitusohjelmatavoitteet 2011
17.3.2011 Feministinen vaalipaneeli 31.3.

2010

1.12.2010 Lausunto ulkoministeriölle työryhmän mietinnöstä koskien ihmiskauppaa
8.10.2010 Mirkka Hietanen valittu Tulva-lehden AD:ksi
12.8.2010 Vanhoja julkaisuja jaossa
23.6.2010 Lausunto kotouttamislaista
23.5.2010 Vuoden Lyyti Anu Suorannalle
29.4.2010 Lausunto: Euroopan neuvoston yleissopimusluonnos naisiin kohdistuvasta väkivallasta
25.3.2010 Inhimillisyyttä laintulkintaan
15.3.2010 Lausunto ja kuuleminen: Hallituksen tasa-arvoselonteko
27.1.2010 Lausunto EN:n yleissopimusluonnoksesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta

2009

14.12.2009 Lausunto ja kuuleminen: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma
7.10.2009 Kannanotto: Kotihoidontuen kuntalisällä ei tule pelata
6.10.2009 Lausunto oikeusministeriölle pahoinpitelyrikoksista
14.9.2009 Lausunto seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevasta säätelystä
27.8.2009 Unionin juristipäivystys naisille alkaa 2.9.
6.8.2009 Johanna Pakkasesta Naisasialiitto Unionin vs. pääsihteeri
23.5.2009 Vuoden Lyyti Marja-Sisko Aallolle
8.4.2009 Lausunto ehdotuksesta sisäasiainministeriön kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011
18.3.2009 Tiedote: Henna Leppämäestä Naisasialiitto Unionin uusi puheenjohtaja

2008

15.10.2008 Naisasialiitto Unioni haluaa valtuustoihin vastuullisia, tulevaisuuteen katsovia ja aktiivisia naisia!
3.10.2008 Unioni lähetti Alma Median toimitusjohtajalle Friidun
29.9.2008 Raportti "Tavoitteena tasa-arvoinen päiväkoti" -seminaarista
1.9.2008 Lausunto naisten sukupuolielinten silpomista ehkäisevistä toimenpiteistä
17.6.2008 Lausunto maahanmuuttohallinnon kehittämisestä 17.6.
23.5.2008 Vuoden Lyyti vankilanjohtaja Kaisa Tammi-Moilaselle
14.4.2008 Naisasialiitto Unionin vuosikokous: Suomeen tulee luoda eurooppalaistyylinen, maksuton varhaiskasvatusjärjestelmä
8.4.2008 Lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä
31.3.2008 Naisasialiitto Unioni tyytymätön eduskunnan tasa-arvotilanteeseen
13.3.2008 Naisasialiitto Unioni muisti ministeri Kanervaa naisten alushousuilla
17.1.2008 Unionin maksuton juristipäivystys naisille nyt myös ruotsiksi
17.1.2008 Unionens avgiftsfria juristjous för kvinnos nu även på svenska

2007

9.11.2007 HALLITUKSEN KAAVAILEMA PAKKOLAKI RIKKOO EUROOPAN NEUVOSTON IHMISOIKEUSSOPIMUSTA
24.10.2007 EROON SEKSISTISESTÄ KIELESTÄ
11.10.2007 SOLIDAARISUUSLAKKO 15.10.2007
12.9.2007 KAIKKI SUOMEN NAISET PÄIVÄKSI SOLIDAARISUUSLAKKOON, MIKÄLI KUNTA-ALAN PALKKANEUVOTTELUT KARIUTUVAT
7.9.2007 NAZE AGHAITA EI SAA KARKOTTAA
15.6.2007 PÄIVÄKOTI TÄRKEÄ MAAHANMUUTTAJALAPSILLE
23.5.2007 VUODEN LYYTI -ARVONIMI TYTTÖJEN ELLA RY:LLE
21.5.2007 Naisasialiitto Unioni vaatii: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NAISPALKAT HOIDETTAVA KUNTOON
20.4.2007 NAISPAPPIEN SYRJINNÄLLÄ ON MONIA MUOTOJA
25.3.2007 Naispappien sukupuolista syrjintää ei tule enää sietää
11.3.2007 Päivähoito tärkeä osa naisen asemaa
23.1.2007 Lausunto YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimuksen viidennen määräaikaisraportin lisäkysymyksistä

2006

6.10.2006 Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n lausunto hallituksen esitykseen HE 112/2006 vp vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
20.9.2006 PERHEVAPAAT UUDISTETTAVA KOKONAAN
29.5.2006 7 SYYTÄ KIELTÄÄ SEKSIN OSTO
28.4.2006 UNIONI NAISASIALIITON VAPPUKANNANOTTO SUOMALAISEN TYÖN PUOLESTA
31.3.2006 PROSTITUUTIO IHMISOIKEUSLOUKKAUS KAIKKIA NAISIA JA TYTTÖJÄ VASTAAN
24.1.2006 TASA-ARVOKYSYMYKSET OVAT TÄRKEITÄ MYÖS PRESIDENTTIÄ VALITTAESSA

2005

16.6.2005 IHMISKAUPAN ENNALTAEHKÄISY EDELLYTTÄÄ KYSYNNÄN VÄHENTÄMISTÄ
29.4.2005 Lähisuhdeväkivallan sovittelu poistettava kansallisesta toimintaohjelmasta
14.3.2005 Hedelmöityshoitolain noudatettava perustuslakia
Siirry sivun alkuun
 
Tekninen toteutus: Slap Media
Ulkoasu: Hahmo Design