NAISUNIONI Naisasiaa vuodesta 1892

Residenssihaku

Naisasialiitto Unioni ja Ida Salinin kesäkotirahaston hoitokunta avaavat julkisen haun Villa Salinin residenssikäytöstä

Unioni tarjoaa Villa Salinin sukupuolentutkijoiden, queertutkijoiden, feminististen taiteilijoiden ja vastaavien kulttuurielämän toimijoiden, tai näiden muodostamien ryhmien lyhytaikaiseen residenssikäyttöön syksyllä 2017 ja keväällä 2018.

Residenssiin valittu henkilö tai ryhmä sitoutuu toteuttamaan ennalta sovittuna ajankohtana tapahtuman/luennon/kurssin Helsingin keskustassa sijaitsevassa Maikki Friberg -kodissa ilman erillistä korvausta. Residenssiajalta ei makseta palkkaa, eikä siihen sisälly mahdollisuutta käyttää toimisto-, siivous- tai ruokapalveluita vaan jokainen käyttäjä huolehtii oman työskentelynsä edellytyksistä itse. Unioni tarjoaa ainoastaan tilan.

Kenelle tutkija- ja taiteilijaresidenssi on tarkoitettu?
Residenssiä voivat hakea yksittäiset henkilöt tai ryhmät, joiden työskentely hyödyttää feminististä aatetta tai liittyy naisliikkeen tai Unionin historiaan. Hakijoita kannustetaan kokoamaan pieniä ryhmiä, jotka voivat työskennellä tilassa yhtäaikaa.

Mihin tarkoitukseen tutkija- ja taitelijaresidenssi on tarkoitettu?
Residenssi voi olla kestoltaan 1-4 päivää ja sijoittua syyskuulta 2017 toukokuulle 2018, maanantaista torstaihin. Villa Salin soveltuu 1-5 hengen työskentelyyn ja majoitukseen. Villan merenläheinen sijainti mahdollistaa rauhallisen työskentelyn hyvien liikenneyhteyksien päässä Helsingin keskustasta. Oleskelun voi yhdistää esimerkiksi arkistovierailuun, tieteelliseen tai taiteelliseen konferenssiin tai seminaariin osallistumiseen tai sitä voi käyttää tutkimusryhmän kokoukseen, kirjan tai muun tuotoksen viimeistelyyn, hankkeen suunnitteluun tai hakemuksen kirjoittamiseen. Villa ei sovellu sellaiseen taiteelliseen toimintaan, joka voi vahingoittaa talon kalusteita tai pintoja.

Mihin residenssiin valittu sitoutuu?
Jokainen residenssiin valittu tutkija/taiteilija tai tutkimusryhmä/taiteilijakollektiivi sitoutuu järjestämään saman lukuvuoden aikana yhden tilaisuuden/luennon/tapahtuman joko Helsingin keskustassa sijaitsevassa Maikki Friberg -kodissa (Bulevardi 11) tai tilaisuuden luonteen niin vaatiessa Villa Salinissa. Maikki Friberg -kotiin mahtuu enintään 40 henkeä. Tilassa on äänentoistovälineet ja datatykki. Valitettavasti tila ei ole esteetön, mutta tiloissa suoritetaan vuonna 2017 esteettömyysremontti.

Tapahtumat ovat osa Avoimen Naisten Korkeakoulun toimintaa. Tilaisuuden mainostaminen fb-tapahtumalla sekä videotaltiointi ja uudelleen esittäminen YouTube -palvelussa on suotavaa, mutta ei pakollista. Tapahtumiin ei ole käytettävissä erillistä budjettia, vaan jokainen järjestäjä vastaa tapahtuman mahdollisista kuluista itse. Unioni tarjoaa ainoastaan tilan laitteineen sekä apua tapahtumasta tiedottamisessa.

Hakuaika 2017 ja hakemuksen sisältö
Hakuaika syksyn 2017 ja kevään 2018 residensseihin on 1.4. - 30.4.2017.

Hakemus sisältää lyhyen kuvauksen suunnitellusta työskentelystä, residenssioleskelun ajankohtatoiveen, ehdotuksen Unionilla toteutettavan luennon/kurssin/tapahtuman ajankohdaksi ja otsikoksi sekä lyhyen kuvauksen tilaisuuden sisällöstä sekä tapahtuman puhujan/puhujien lyhyet kuvaukset, joita voidaan käyttää tapahtuman tiedottamisessa.

Henkilökohtaiseen hakemukseen liitetään lisäksi hakijan CV, ryhmähakemukseen jokaisen ryhmän jäsenen henkilötiedot ja yhteyshenkilönä toimivan henkilön CV. Jos kyseessä on useammasta henkilöstä koostuva ryhmä, jonka jokaisella jäsenellä on oma projektinsa jokainen lähettää oman hakemuksensa ja tarjoaa omaa tilaisuutta toteutettavaksi Maikki Friberg -kodissa.

Valmiit hakemukset osoitetaan Villa Salinin kesäkotirahaston hoitokunnalle ja toimitetaan sähköisinä osoitteeseen residenssi(at)naisunioni.fi

Ryhmä koordinoi keskenään ehdotuksen yhteiseksi ajankohdaksi ja mainitsee hakemuksessa keiden kanssa on hakemassa yhteistä oleskeluaikaa. Mikäli kyseessä on taiteilijakollektiivi tai tutkimusryhmä, jonka työskentely tähtää yhteiseen päämäärään, riittää yksi hakemus ja yksi ehdotus tapahtumaksi. Ajankohta vahvistetaan Unionin toimiston kanssa.

Päätöksen residenssiin valituista tekee Ida Salinin kesäkotirahaston hoitokunta. Valinnoista ilmoitetaan 30.5. Päätökseen vaikuttaa ehdotettujen tapahtumien sisältö, hakijan aiemmat ansiot sekä hankkeen merkittävyys feministisen liikkeen kannalta.

Valittujen hakijoiden kanssa sovitaan residenssin ja vastinetilaisuuden ajankohdat. Residenssiä vastaan syyskaudella toteutettavien tapahtumien tiedot julkaistaan syyskuussa ilmestyvässä Tulvassa, jota varten residenssiin valitut toimittavat ilmoitustiedot 20.8. mennessä. Kevään tapahtumat ilmoitetaan marras- ja helmikuussa ilmestyvissä Tulvissa.

Muuta huomioitavaa
Residenssioleskelua ei ole tarkoitettu juhlien tai illalliskutsujen järjestämiseen vaan hakemuksessa kuvattuun työskentelyyn. Juhlakäyttöä koskevat kulloinkin voimassa olevat vuokrahinnat. Tilaa ei saa missään nimessä edelleen vuokrata eikä tilassa saa oleskella muita kuin hakemuksessa mukana olleita henkilöitä.

Majoittumista varten kukin tuo mukanaan omat lakanat ja pyyhkeet. Mikäli pihasaunaa halutaan käyttää myös polttopuiden hankkimisesta on huolehdittava itse. Jokainen käyttäjä huolehtii, että Villa Salin jää käytön jälkeen samaan kuntoon, missä se oli sinne saavuttaessa. Erillistä siivousta residenssikäytön jälkeen tai niiden välissä ei järjestetä, vaan jokainen käyttäjä huolehtii, että kaikki tavarat ml. keittiön astiat ovat siististi paikoillaan, roskat kadun varren isossa roskiksessa, pinnat pyyhitty ja lattiat siistit. Mikäli talon siisteydessä on huomautettavaa, käyttäjältä peritään siivousmaksu, jonka suuruus on 300 euroa.

Mikäli residenssiin osallistunut jättää sovitun tilaisuuden pitämättä hänen on mahdollista sopia uudesta ajankohdasta seuraavalle lukukaudelle, mutta mikäli tämäkin tapahtuma peruuntuu, hän on velvoitettu korvaamaan Salinin vuokrahinnan koko residenssin ajalta.

Lisätietoa hausta antaa Unionin toimisto p. 09-643 158. Varausaikojen vahvistaminen myönnettyihin residensseihin ja niiden vastinetilaisuuksiin myös sähköpostitse tilavaraus (at) naisunioni.fi.

Villa Salin: www.naisunioni.fi/tilat/villasalin
Siirry sivun alkuun
 
Tekninen toteutus: Slap Media
Ulkoasu: Hahmo Design