loading

Kvinnosaksförbundet Unionen rf

Naisasialiitto Unioni ry – Kvinnosaksförbundet Unionen rf är en antirasistisk feministisk förening grundad 1892. Målet med vår förening är att påverka den politiska debatten, kämpa för kvinnors rättigheter och motstå förtryck. Unionen ger offentliga ställningstaganden och deltar i samhälleliga diskussioner som gäller intersektionell feminism, kvinnosaken och jämställdhet. Unionen har över 2 000 medlemmar. Vi organiserar […]

Unionin hallitus 2019

Naisasialiitto Unionin hallitus koostuu 14 jäsenestä. Vuonna 2019 sen puheenjohtajana toimii Sallamaari Muhonen ja varapuheenjohtajina Taru Anttonen. Hallituksen muut jäsenet näet tästä. Hallituksen jäsenet:

Rahastojen toimikunnat

Unionissa toimivia testamenttirahastoja hallinnoivat Ida Salinin Kesäkotirahaston hoitokunta, Helmi Tengenin testamenttirahaston hoitokunta ja Annie ja Yrjö Rainion säätiö. Niiden kokoonpanon näet tästä

Projekti: Tasa-arvoa aluekehitykseen

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen on kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti (2016–2019), joka kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Projektin toteuttamisessa ovat mukana keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Hankkeessa vauhditetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä ja huomioon ottamista aluekehityksessä ja maakuntien kehittämisessä mm. tukemalla alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyössä järjestämällä tapahtumia, tietoiskuja ja koulutuksia sekä tavoitteellista […]

Projekti: Tasa-arvoinen päiväkoti

Tasa-arvoinen päiväkoti on vuodesta 2010 saakka toiminut kehittämishanke, joka edistää sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta päiväkotien kasvatustyössä. Hankkeessa on on videoitu suomenkielisten päiväkotien arkea, ja videomateriaalin pohjalta on luotu koulutusohjelma varhaiskasvattajille ja alan opiskelijoille. Lisäksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi on tuotettu koulutuksissa hyödynnettävää oppimateriaalia. Koulutustoiminta Opetushallituksen rahoittaman hankekauden 2018–2019 aikana järjestetään maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille  verkossa yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. […]

Toimintasuunnitelma 2017

Naisasialiitto Unioni on antirasistinen, feministinen naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen. Unionin feminismi perustuu ajatukseen kaikkien sukupuolten välisestä poliittisesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta ja sisältää vaatimuksen kaikkien ihmisten yhtäläisistä ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö Vuonna 2017 Naisasialiitto Unioni täyttää 125 vuotta. Juhlavuosi on hyvä ajankohta viestiä teemoista, jotka tukevat […]

Luottamushenkilöt Unionissa 2017

Naisasialiitto Unionin hallitus koostuu 14 jäsenestä. Vuonna 2017 siinä toimivat Varsinaiset jäsenet Nina Järviö, puheenjohtaja Katju Aro, varapuheenjohtaja Sallamaari Muhonen, varapuheenjohtaja Jonna Alava Päivi Istala Jaana Jaatinen Milma Kettunen Sonja Raunio Varajäsenet Helena Auvinen Anca Enache Laura Kyntölä Nelly Kärkkäinen Henna Leppämäki Marjaana Toiviainen Jenna Vehviläinen Lisäksi Unionissa toimivia testamenttirahastoja hallinoivat Ida Salinin Kesäkotirahaston hoitokunta ja […]

Tilaa Tulva

Tulva on Suomen terävin feministinen aikakauslehti. Jäsenille ilmainen, muille edullinen.