loading

Tulva uudistuu ja päätoimittaja Tero Kartastenpää aloittaa

Feministinen aikakauslehti Tulva uudistuu. Uudeksi päätoimittajaksi on valittu toimittaja Tero Kartastenpää, joka toimii uudistuksen vetäjänä. ”Tulva kertoo vastauksen kysymykseen: mitä on feminismi?” Kartastenpää sanoo. Marraskuussa 2016 ilmestyy tuplanumero, jonka sisältö on suunnattu kaikille feminismistä kiinnostuneille lukijoille. Peloton, vahvasti yhteiskunnallinen aikakauslehti suhtautuu vakavasti asiaansa muttei itseensä. Lukijalle annetaan lupaus ihmisoikeuksien mukaisista arvoista, feministisestä sisällöstä ja laadukkaasta […]

Huominen ilman pelkoa -kampanjan tukijat: Nykylaki riittämätön, koska järjestäytyneeseen rasismiin ei voida puuttua

Huominen ilman pelkoa – Järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjan tukijat vaativat kansanedustajia toimimaan sen puolesta, että järjestäytynyt rasismi kielletään ja siihen osallistuminen kriminalisoidaan Suomen lainsäädännössä. Järjestöt kannustavat kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kampanjan vetoomuksen asian puolesta. Järjestöt kattavat noin puoli miljoonaa suomalaista. – Haluamme yhdessä huomisen ilman pelkoa. Haluamme huomisen, jossa pelottelu ja ahdasmielisyys eivät hallitse asenteita yhteiskunnassamme. […]

Vetoomus kansanedustajille seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintojen säilyttämiseksi

Hyvä kansanedustaja, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen alaiset seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot (SELI) on päätetty lakkauttaa osana THL:n säästötoimenpiteitä. Kyseinen toiminto vastaa kansallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman (2014-2020) valvonnasta, arvioinnista ja päivittämisestä. Toimintaohjelma on lajissaan toinen. Toiminto vastaa myös tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen vastaisen toimintaohjelman (2012-2016) toimeenpanosta erityisesti tiedottamisen osalta. Varsinainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden […]

Järjestöt: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot (SELI) on päätetty lakkauttaa
 osana laitoksen säästötoimenpiteitä. Lakkauttamisen seurauksena alan 
palvelurakenteiden kehittäminen ja tarvittava tutkimus työn pohjaksi 
ovat vaarassa pysähtyä Suomessa. Järjestöt vetoavat nyt kansanedustajiin
 SELI-toimintojen turvaamiseksi. SELI on koordinoinut, tutkinut ja tuottanut tietoa suomalaisesta
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, valvonut kansallisen seksuaali- ja
lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman (2014–20)
toteutumista Suomessa […]

Järjestöt kehottavat kansanedustajia äänestämään kumoon tiukennukset perheenyhdistämiseen

Hallituksen esitys uusista tiukennuksista perheenyhdistämisen ehtoihin menee eduskunnan lopulliseen äänestykseen tällä viikolla. Kaikkiaan 17 kansalaisjärjestöä vetoaa kansanedustajiin, jotta julmista ja lyhytnäköisistä kiristyksistä luovuttaisiin. Mukana on muun muassa pakolais-, ihmisoikeus- ja lapsijärjestöjä. Jos kansanedustajat antavat hyväksyntänsä hallituksen esitykselle, perheenyhdistämisen ehtona vaadittaisiin kohtuuttoman suuria tuloja kansainvälistä suojelua saavilta. Toimeentulovaatimus ollaan ulottamassa nyt myös pakolaisuuden takia hajonneisiin perheisiin. […]

Tuula Juvosesta Vuoden Lyyti 2016

Naisasialiitto Unioni on nimittänyt vuoden 2016 Lyytiksi akatemiatutkija, dosentti Tuula Juvosen. Lyyti-arvonimi myönnetään vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä. Juvonen on toiminut sukupuolentutkimuksen opiskelijoille ja muulle tiedeyhteisölle innostavana, kaikki osapuolet huomioon ottavana opettajana, mentorina ja esikuvana. Juvosen työ lesbo-, homo-, ja queer-tutkimuksen parissa, erityisesti paikallisen lesbohistorian tutkimuksessa on uraa uurtavaa. Hänen vuorovaikutuksensa on aitoa ja vilpitöntä, ja […]

Naisasialiitto Unioni majoittaa romaninaiset pakkasjakson yli – vaatii kaupunkia tarjoamaan kiireellisesti hätämajoitusta kaikille

Naisasialiitto Unioni on majoittanut perjantaista lähtien tiloissaan 22 naista, jotka olisivat muuten viettäneet pakkasyöt kadulla. Helsingin kaupunki väittää tarjoavansa hätämajoitusta jokaiselle sitä tarvitsevalle, mutta kieltää todellisuudessa tämän oikeuden romaneilta ja muilta paperittomilta. Naisasialiitto Unioni vaatii kaupunkia välittömästi turvaamaan hätämajoituksen ehdoitta kaikille sille laissa määrättyjen velvoitteiden mukaisesti. Jokaisella Suomessa oleskelevalla ihmisellä on Suomen perustuslaissa määrätty oikeus […]

Avoin kirje pääministeri Sipilälle

Helsingissä 25.11.2015 Arvoisa pääministeri, On tärkeää, että maamme korkein johto ottaa vakavasti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja tekee kaikkensa sen ehkäisemiseksi. Se on erityisen tärkeää tänään, jolloin vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Asian parissa töitä tekevissä järjestöissä on jo pitkään yritetty vaikuttaa siihen, että Suomen lainsäädäntö vastaisi naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi asetettuja […]

Suomen on kannettava vastuunsa Euroopan pakolaistilanteesta

Suomen hallituksen on kannettava vastuuta pakolaisista ja hyväksyttävä EU:n komission ehdottama sitova menettely turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoittamiseksi EU:n sisällä. Näin vaatii 16 ihmisoikeuksien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevää suomalaista järjestöä. ”Suomen on nyt yksiselitteisesti osoitettava vahva tukensa EU:n sisäiselle vastuunjaolle pakolaistilanteesta”, sanoo Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila. EU järjestää 14.9.2015 Brysselissä hätäkokouksen, jossa päätetään muun muassa jäsenmaiden […]

Transihmisten ihmisoikeudet toteutettava – translaki uudistettava

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme translain ihmisoikeusloukkausten poistamista viipymättä. Asiassa on tehty laaja valmistelutyö, jonka pohjalta on mahdollista edetä nopeasti toteuttamaan lakiuudistus. Uudistus on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen. Sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli niin kutsuttu translaki tulee uudistaa ihmisoikeusperustaisesti niin, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tapahtuu omalla ilmoituksella. Tämä noudattaisi Euroopan […]